Uk & Puk

Thuizzz peuteropvang  en peuterspeelzaal heeft onlangs een nieuw vriendje welkom geheten, Puk! Puk gaat een belangrijke rol spelen in de opvang en bij de activiteiten die de kinderen doen.

Puk is onderdeel van het VVE  programma Uk & Puk. Binnenkort zal Thuizzz starten met de VVE groep. VVE staat voor Vroeg – en Voorschoolse Educatie. Het consultatiebureau kijkt regelmatig naar de ontwikkeling van kinderen, wanneer blijkt dat er een peuter moeite heeft met de spraak of taalontwikkeling of sociaal emotionele ontwikkeling kan het zijn dat het consultatiebureau een indicatie afgeeft voor VVE. Deze peuter komt dan in aanmerking voor een VVE plaats op de peuterspeelzaal.

De peuter met de VVE indicatie komt dan 4 dagdelen op de peuterspeelzaal met een aanbod gericht op deze ontwikkelingsgebieden. De VVE groep bij Thuizzz zal een gemêleerde groep zijn waarin kinderen met en zonder indicatie komen. Wanneer een peuter een VVE indicatie heeft zullen ouders 2  van de 4 dagdelen vergoedt krijgen vanuit de gemeente.

We houden u op de hoogte van onze ontwikkelingen rond deze groep.

Terug naar nieuwsoverzicht