/ Privacyverklaring

Privacyverklaring

Thuizzz wil het verlengstuk zijn van ouders (voogden/verzorgers), van het eerste thuis van de kinderen. Dat betekent dat je veel gegevens deelt met elkaar. Ook als je bij Thuizzz werkt deel je veel gegevens. Dat vraagt om zorgvuldige omgang met gegevens van iedereen: ouders, kinderen en medewerkers.
Thuizzz’ privacy beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op alle diensten.
Door gebruik te maken van deze diensten ga je een overeenkomst met ons aan. In deze overeenkomst gaan we ervan uit dat je daarmee aangeeft kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en er mee in te stemmen. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met alle gegevens en houden zich aan de afgesproken geheimhoudingsplicht.
Thuizzz verwerkt gegevens volgens de onderstaande bepalingen:
• Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt.
• Thuizzz heeft maatregelen genomen zodat de vastgelegde persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt, zorgvuldig,
toereikend, relevant en conform de wet worden opgeslagen, gearchiveerd en verwijderd.
• Binnen de organisatie is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie dat voor de uitoefening van hun functie nodig is.

Klik op onderstaande link om de complete privacyverklaring  te downloaden.