/ Opvang / Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Vanaf  augustus 2021 biedt Thuizzz ook tussenschoolse opvang aan voor leerlingen van de Prinses Beatrix, Obadja en Petrus Dathenus school . De TSO is open op maandag, dinsdag en donderdag. Er kan gekozen worden uit twee opties.

De eerste optie is een 20-strippenkaart voor 75 euro. Deze is vooral bedoeld voor losse opvangmomenten; per keer kan de opvang gereserveerd worden via onze gratis ouderapp. Mocht u alle weken 1 dag gebruik maken van de opvang zijn de kosten op jaarbasis dus 150 euro.

De tweede optie is een jaarabonnement voor één vaste dag per week. U betaalt dan op jaarbasis 130 euro. Het kan nog goedkoper: als u bij Thuizzz ook een contract afsluit voor naschoolse opvang, dan kost een jaarabonnement 60 euro. 

Thuizzz werkt voor de opvang samen met  de hierboven genoemde scholen. Gezamenlijk verzorgen wij een veilige wandeling van de school naar de Vlechttuinen. Bij de tussenschoolse opvang zelf worden naast de vaste pedagogische medewerker(s) van Thuizzz ook regelmatig onderwijsassistenten en stagiaires van deze scholen  ingezet.

Aanmelden voor de tussenschoolse opvang kan via een invulformulier: Aanmelden tussenschoolse opvang 

Welke opties u kiest, dient u aan te geven in het toelichtingenveld.