/ Opvang / Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is eigenlijk vrije tijd. Daarom maken we er voor kinderen een leuke tijd van. Dat doen we door te ravotten in een prachtige speeltuin, diverse sportactiviteiten en allerlei andere activiteiten zoals kookworkshops, muzieksessies, technische activiteiten, en nog veel meer!

Bij ons kunnen ouders kiezen tussen of alleen naschoolse opvang, alleen vakantieopvang (hele dagen) of een combinatie van beide. Uiteraard bieden we ook voorschoolse opvang. Als we niet in een school zelf gevestigd zijn, dan zorgen we voor veilig vervoer van en naar onze opvanglocatie.