/ Locaties / Oudercommissie

Oudercommissie

Bij locatie de Vlechttuinen is een oudercommissie actief.
Wat doen wij als Oudercommissie (OC)?
Als OC vertegenwoordigen wij, jullie als ouders.
Ideeën, maar ook tips vanuit ouders verwoorden wij naar de leidsters van Thuizzz toe.
Het OC bekijkt elk jaar het pedagogisch beleid, de begroting en weet welke instanties er betrokken zijn bij de organisatie en hoe wettelijk gezien de OC een rol speelt binnen dit geheel.

Wat doen wij als Oudercommissie (OC)?
Als OC vertegenwoordigen wij, jullie als ouders.
Ideeën, maar ook tips vanuit ouders verwoorden wij naar de leidsters van Thuizzz toe.
Het OC bekijkt elk jaar het pedagogisch beleid, de begroting en weet welke instanties er betrokken zijn bij de organisatie en hoe wettelijk gezien de OC een rol speelt binnen dit geheel.

Het OC mag ook advies uitbrengen tot betrekking van verschillende zaken rondom de kinderopvang. Andersom is dat ook mogelijk. De adviesprocedure van Thuizzz naar het OC verloopt als volgt:
voorgenomen besluit schriftelijk bij OC neergelegd – informatie verkrijgen om advies te geventussendoor vragen beantwoorden eventueel – vier weken de tijd om met een advies te komenpositief/ negatief advies. Positief mits/ negatief mits – dan ouders informeren en ook melden dat OC positief advies heeft gegeven. Als het een negatief advies is, mag de organisatie afwijken van dat advies, maar wel uitleggen waarom OC niet eens was of welke punten ze het oneens zijn. De middelen die je dan als OC in de handen hebt is om naar Klachtenloket te gaan en een verdere stap is naar geschillencommissie.

Wij vergaderen vijf keer per schooljaar. De data van de vergaderingen kunnen jullie vinden in de nieuwsbrief. We zijn in totaal met drie leden. Een daarvan is voorzitter en de twee anderen afwisselend notulist.

Ons doel voor komend schooljaar is om ons zichtbaar te maken binnen de organisatie Thuizzz. Dit is door middel van nieuwberichten in de nieuwsbrief, maar ook door middel van de ideeënbus. In deze bus kunt u vragen stellen over onderwerpen of tips geven over onderwerpen die wij, als OC, kunnen behandelen. Dit is ook mogelijk via het e-mailadres ocvlechttuinen@thuizzz.nl. Het zou fijn zijn wanneer u dan uw naam en telefoonnummer of e-mailadres achterlaat zodat wij contact met u kunnen opnemen over het ingeleverde onderwerp of vraag.

Matthanja Berkhout
Gerdien Berkhuizen
Anneke Hoekman