Communicatie rond corona

Beste ouders,

De wereld is in rep en roer. Zekerheden zijn in korte tijd geen zekerheden meer door de
komst van het coronavirus. De zekerheid dat God deze wereld in Zijn hand houdt, is
een zekerheid die echter altijd blijft! In dat vertrouwen mogen we met deze situatie
omgaan.
Overheidsmaatregelen
Vandaag heeft de overheid besloten in te grijpen om de verdere verspreiding van het
Coronavirus te beperken. Wat betekent dat nu voor jullie kinderopvang? De opvang sluit
tot 6 april, maar toch niet helemaal.
We begrijpen dat u dit overvalt. In geval van twijfel kunt u gewoon met uw kind naar de
opvang komen. In de periode daarna mogen we open blijven voor opvang van kinderen
van ouders in cruciale beroepen. Welke dat zijn, leest u op deze website:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Wij kennen jullie beroepen niet. U geeft ons zelf aan of u daar onder valt. Wij zijn
morgen open. In verband met overleg met gemeente vragen we u dan wel om een
verklaring ‘cruciaal beroep’ te ondertekenen; deze krijgt u van ons.
Voor de buitenschoolse opvang geldt in deze situatie dat uw kinderen de hele dag
welkom zijn.
Uiteraard gelden bij dit alles de regels van de RIVM die we eerder bekend gemaakt
hebben; waarbij kort gezegd geldt dat verkouden en/of zieke kinderen thuis blijven.
Extra opvang bij cruciale beroepen
Thuizzz wil waar mogelijk helpen. Als er ouders met cruciale beroepen behoefte hebben
aan extra opvang, b.v. door gevraagde extra inzet van (één van de) ouders in de
voedselvoorziening, zorg of onderwijs. Er zijn in onze opvang nog plekken over. In lijn
met het overheidsbesluit gaan we onze plekken ter beschikking stellen voor extra
opvang. Laat het ons weten want dan regelen we dit als er ruimte is. De plekken komen
ook beschikbaar voor ouders die nog geen opvang bij ons hebben, maar die behoefte
nu wel hebben (en een cruciaal beroep uitoefenen).
Financieel
Hoe de overheid dit alles financieel gaat afhandelen, daar is nog geen duidelijkheid
over. Als daar duidelijkheid over is zullen we u informeren waarna we wijzigingen
doorvoeren.
Via de website van Boink (Belangvereniging voor Ouders in de Kinderopvang) zijn de
meestgestelde vragen te lezen: https://www.boink.info/nieuws/kinderopvang-dicht-faq
Communicatie
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wij zullen de komende week veranderingen
die voor u van belang zijn, zo snel mogelijk per mail communiceren.Ook zullen we
communiceren via onze website (www.thuizzz.nl), Facebook en Instagram.
In een volgend bericht zullen we ook ingaan op vragen die u heeft. Wilt u deze stellen
via info@thuizzz.nl ? Bij spoed kunt u appen / bellen met Mieke of met het

telefoonnummer van de locatie: 06 – 38 18 44 54.
Met vriendelijke groet,
locatiemanagement en directie van Thuizzz: Mieke, Dick, Caspar

 

Terug naar nieuwsoverzicht